อนุทิน 124631 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2556

  สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3ของการฝึกสอนทุกอย่างเริ่มดีขึ้น  ดิฉันก็เริ่มรู้จักและสนิทกับนักเรียนมากขั้น นักเรียนก็เริ่มรู้จักและมาพูดคุยกับดิฉันมากขึ้นทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ดีกว่าอาทิตย์อื่นๆที่ผ่านมา แต่การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้จะมีการทำการทดลองแต่นักเรียนต้องเรียนในห้องเรียนไม่ได้ไปเรียนในห้องวิทยาศาสตร์เพราะในห้องเรียนวิทยาศาตร์มีคุณครูท่านอื่นไปสอนทำให้การจัดการเรียนการเป็นไปได้ลำบาก เพราะเมื่อไปถึงห้องเรียนครูต้องจัดโต๊ะให้นักเรียนนั่งเรียนกันเป็นกลุ่มซึ่งต้องใช่เวลาหลายนาทีกว่าจะเริ่มสอนได้ทำให้เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและควบคุมห้องเรียนได้ยากเพราะนักเรียนมักจะเล่นกันเพราะตื่นเต้นกับการนั่งเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนมักจะพูดคุยกันมากขึ้นกว่าการนั่งเรียนคนเดียวทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นลำบากและเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2556 อาจารย์ศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ได้ไปนิเทศ  อาจารย์ได้ไปให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการที่โรงเรียน การเขียนแผนการสอน ซึ่งดิฉันก็สามารถนำข้อบกพร่องที่อาจารย์บอกไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เขียน 02 Jun 2013 @ 22:03 () แก้ไข 03 Jun 2013 @ 12:36, ()


ความเห็น (0)