อนุทิน 124630 - ศศิกาญจน์ ชำนาญกิจ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27-31 เดือนพฤษภาม พ.ศ.2556 
             ข้าพเจ้านางสาวศศิกาญจน์ ชำนาญกิจ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลอนุบาลภูเก็ต
จากทดลองสอน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ได้ว่าห้องไหนที่เหมาะกับการสอนของเรา ซึ่งในตอนแรกครูพี่เลี้ยงจะสอนวิทยาศาสตร์ ป.6/1 - 6/6 แต่ท่านได้มอบหมายให้เราลงสอน ป.6/3 - 6/6 จำนวน 4 ห้อง เป็นห้องประจำที่เราต้องสอนตลอดเทอมนี้ 
             ตลอดสัปดาห์นี้การสอนในฐานะคุณครูอย่างเต็มตัวผ่านไปได้ด้วยดี คงเป็นเพราะเราสามารถปรับตัวให้อยู่ที่โรงเรียนได้และปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนที่นี่ได้ ซึ่งสังเกตและประเมินได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละห้อง การตอบคำถามในห้องเรียน หรือการทำแบบทดสอบหลังการเรียนของนักเรียนเอง แต่กว่าจะทำได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัว และความพยายามนานอยู่เหมือนกัน โดยการปรับตัวนั้นต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่าง เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การอธิบายเนื้อหาในแต่บทเรียนให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุด ถึงการฝึกสอนจะผ่านไป 3 สัปดาห์แล้ว วิธีการสอนของเราก็คงยังไม่ดีพอ คงต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
            แต่ถึงอย่างไรก็ตาม 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็สอนไปไม่น้อยเหมือนกัน 12 คาบ/สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นคาบวิทยาศาสตร์ 8 คาบ คาบชุมนุมวิทย์ 2 คาบ และได้มีโอกาสสอนลูกเสืออีก 2 คาบ ซึ่งคงเป็นตารางสอนที่แน่นอนแล้ว

ปล. ข้อคิดที่ได้สัปดาห์นี้ "สิ่งที่หนักใจกว่าการสอน คือการเขียนแผนการสอน" เชื่อเถอะว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เช่นกัน

เขียน 02 Jun 2013 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)