อนุทิน 124623 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

             สัปดาห์ที่ 3 ของการออกฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 2556 ทุกอย่างเริ่มลงตัวไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนหรือครูผู้สอนรวมไปถึงหน้าที่ของครูที่ได้รับมอบหมาย สัปดาห์นี้ได้จัดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ซึ่งดิฉันทำการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และดิฉันได้นำคำแนะนำจากครูพี่เลี้ยงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน แต่การนำนักเรียนไปศึกษานอกห้องเรียนเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการควบคุมนักเรียน นอกจากนี้ดิฉันยังทำหน้าที่ครูเวรประจำวันในวันศุกร์และทำหน้าที่ขายคูปองในให้กับนักเรียนในวันจันทร์  สำหรับอาทิตย์นี้ทุกอย่างผ่านได้ด้วยดี ดิฉันเริ่มคุ้นเคยกับทุกๆอย่าง เริ่มเข้าใจในหน้าที่ของคำว่าครูมากยิ่งขึ้น

 

 

เขียน 02 Jun 2013 @ 19:50 ()


ความเห็น (0)