อนุทิน 124622 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถ้าทำงานเพื่อสองขั้น เราจะมีความสุขปีละหนึ่งครั้ง
ถ้าทำงานเพื่อเงิน เราจะมีความสุขเดือนละครั้ง
ถ้าทำงานเพื่องาน เราจะมีความสุขทุกวัน


                                   ธรรมทิพย์
                            ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖


เขียน 02 Jun 2013 @ 18:58 ()


ความเห็น (6)

ชอบเพลงนี้มากค่ะ  :)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวคิดงานเพื่อนงานค่ะครู

คุณครู ๆ เห็นคุณครูภาทิพ  ท่านแต่งกลอนไว้ ดังนี้

"อยู่ เพื่องานสานสุขเพื่อทุกผู้       

มี  เพื่อให้ความรู้มิหวงแหน

กิน พอประทังยังชีพมิข้นแค้น      

ทำ เพื่อแทนทดมอบตอบถิ่นไทย

ชีวิตใครใครเขาก็เท่านี้                 

เรามามอบอารีดีกว่าไหม

เมื่อเรามีเรามอบฝากจากจริงใจ     

โลกหนึ่งใบคงงดงามยามแบ่งปัน"

.

ขอให้มีความสุข.

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ คุณหยังราก ฝากใบ  ได้ยินเพลงนี้คราวใด คิดถึงโรงเรียนผู้นำทุกทีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณนกทะเลที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการ พระมหาวินัย
ขอบพระคุณที่เมตตามาทักทาย  
บทกลอนของคุณครูภาทิพงดงามมากค่ะ
"โลกหนึ่งใบคงงดงามยามแบ่งปัน"  ชอบมากค่ะ