อนุทิน 124621 - ศิริมา ยี่สิ้น

สัปดาห์ที่ 3 กับการเป็นนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียน ก้อได้สอนเต็มรูปแบบ และในการสอนในสัปดาห์ที่3 

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยส่งงาน ห้องหนึ่งมีประมาณ 50 กว่าคน แต่นักเรียนส่งงานแค่ห้องหนึ่งประมาณ

20 เล่ม ซึ่งตอนนี้ก็ยังแก้ปัญหาโดยการ ที่ไปชี่นักเรียนแต่ละห้องให้ส่งงานให้ครบ และมีครูพี่เลี้ยง

มาพูดกับนักเรียนให้ส่งงานให้ครบ แต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผล แต่ตอนนี้อย่างอื่นก็เป็นไปด้วยดีและในการสอนแต่คาบ

บางครั้งก็สอนไม่ค่อยทัน เพราะคาบหนึ่งมี 50 นาที แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถต่อยอดได้ในคาบหน้า


เขียน 02 Jun 2013 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)