อนุทิน 124615 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

อนุทินสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27-31 พ.ค. 2556

ดิฉัน นางสาวจุรีรัตน์ คงมีชัย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา"

                  สำหรับสัปดาห์ที่3 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแรก ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนใหม่ เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งคามีการจัดการเรียนรู้ร่วมแบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนไกลกังวล ซึ่งตารางเรียนของนักเรีบยนเทอมนี้ไม่ค่อยตรงกับการถ่ายทอดสดของวังไกลกังวล จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนใหม่เพื่อให้ตรงกับการถ่ายทอดสดมากขึ้น และเริ่มใช้ตารางเรียนใหม่ทันที 

                  สัปดาห์ที่3 หลายอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้น ดิฉันได้สอนอย่างเต็มที่ แต่หากรายวิชาตรงกับการถ่ายทอดสดของวังไกลกังวลก็จะเรียนกับทีวี แต่ดิฉันก้อจะคอยดูและพูดซ้ำอยู่ข้างๆ เริ่มคุ้นเคบกับโรงเรียนมากขึ้น แต่ดิฉันก้อยังมีปัญหาเดิมคือ เรื่องการใช้เสียง แต่ก็พยายามแก้ปัญหาอยู่

                 ทุกวันศุกร์ก็มีการสวดมนต์ตอนบ่าย โดยจะแยกนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธกับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ต่างแยกไปทำพิธีทางศาสนาของตัวเอง เพื่อปลูกฝังการรักในศาสนาของตัวเอง และเพื่อนเป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างครูและนักเรียนทั้เงโรงเรียน

เขียน 02 Jun 2013 @ 17:09 ()


ความเห็น (0)