อนุทิน 124613 - เบญจมาศ มณีมัย

        สัปดาห์ที่ 3 ดิฉันรู้สึกว่าการสอนและการทำงานต่างๆของดิฉันเริ่มจะลงตัว ดิฉันเริ่มจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น  โดยดิฉันจะจะนำวิธีการสอน การควบคุมเด็กในห้องเรียน  การแก้ปัญหาต่างๆในห้องเรียน  ที่ครูพี่เลี้ยงแนะนำมาใช้ในห้องเรียน เช่น  ถ้าเมื่อไรที่นักเรียนเริ่มจะไม่ฟังเราสอน ให้เราบอกเขาว่า ถ้านักเรียนไม่ฟังครู ครูจะให้การบ้านมากขึ้น หรือจะหักคะแนน ปรากฎว่า วิธีการนี้ใช้ได้ผลไประยะหนึ่ง โดยเราจะต้องเตือนหรือบอกเขาอยู่บ่อยๆ   และในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ดิฉันรู้สึกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตั้งใจเรียนและฟังครูเป็นอย่างดีเพราะดิฉันให้พวกเขาทดลองโดยการปลูกถั่วเขียว  และให้เขาไปปลูกที่บ้านโดยดิฉันแจกเมล็ดไป  และที่สำคัญทำให้ฉันรู้ว่าการทดลองเป็นสิ่งที่เรียนความสนใจในการเรียนได้ดีมากและสำคัญยิ่งกว่าคือ นักเรียนมีความเข้าใจมากกว่าการเรียนโดยใช้ทฤษฎี   และอีกอย่างหนึ่งคือ สัปดาร์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการหาเสียงเพื่อเลือกประธานหนังเรียน ดิฉันรู้สึกว่า นโยบายของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ในแต่ละพัก มีความคิดที่ดีมาก รู้จักคิดจะพัฒนา รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงเรียน เช่น การให้ความเคารพรุ่นพี่  ซึ่งเห็นแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพมากจริงๆ

        โดยการสอนครั้งนี้ทำให้ดิฉันรู้ถึงแนวทางในการสอนต่อไปว่าควรทำอย่างไร ให้นักเรียนมีความสนใจและเข้าใจการเรียนมากขึ้น 


เขียน 02 Jun 2013 @ 16:05 ()


ความเห็น (0)