อนุทิน 124611 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ในสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 ดิฉันเริ่มเข้าใกล้คำว่าครูมากขึ้น ทั้งสัปดาห์ได้มีการสอนตามจำนวนคาบของตัวเองทั้งหมด 8 คาบในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่อง การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดี แต่ก็จะมีอุปสรรคเล็กน้อย จากตัวดิฉันเองคือ ยังไม่ค่อยแม่นยำในเนื้อหา ยังเขินอาย ควบคุมชั้นเรียนไม่ค่อยได้ จากการสังเกตนักเรียนที่ได้สอนทุกห้อง จะมีนิสัยที่คล้ายคลึงกัน คือ อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ และไม่ตั้งใจเรียน ยังอยากที่จะเล่นและพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่ จึงทำให้การเรียนของนักเรียนยังไม่เต็มที่ภายในวันแรกๆ แต่หลังจากนั้น ดิฉันได้เริ่มตั้งข้อตกลงกับนักเรียนก่อนเข้าคาบ ถ้ามีการพูดคุย หรือไม่ตั้งใจเรียนอีก นักเรียนคนนั้นจะโดนหักคะแนนและจะส่งรายชื่อให้กับครูประจำชั้น สรุปว่า นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนมากขึ้น และมีการพูดคุยที่น้อยลง และในวันพฤหัสบดีมีอาจารย์นิเทศน์มาดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา มาดูแผนการสอน และมีการพูดคุย ตักเตือน นักศึกษาในเรื่องต่างๆที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น สำหรับภายในอาทิตย์นี้ทุกอย่างผ่านได้ด้วยดี ดิฉันเริ่มคุ้นเคยกับโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงและครุคนอื่นๆ เริ่มเข้าใจในหน้าที่การงานมากขึ้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเพิ่มขึ้น

เขียน 02 Jun 2013 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)