อนุทิน 124606 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 3

       ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มนำแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูพี่เลี้ยงได้ดูว่าแผนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีในการเขียนแผนการสอน เพื่อนำไปปรับแก้ไขใช้ให้ได้จริงกับบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้เริ่มการสอนอย่างเต็มตัวก็รู้สึกตื่นเต้น นักเรียนก็ตั้งใจเรียนและฟังดี แต่อาจจะมีนักเรียนบางคนที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มักจะคุยกันในเวลาเรียนหรือเวลาทำกิจกรรม ก็ต้องหาวิธีการให้นักเรียนเหล่านั้นหยุดคุย เป็นอะไรที่ท้าทายมาก 

     มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ดิฉันประทับใจก็คือ ตอนกำลังเรียนอยู่นั้น ครูพี่เลี้ยงจะมาคอยช่วยสอนหรือแนะนำบาง บางโอกาส ซึ่งขณะนั้นครูพี่เลี้ยงกำลังแนะนำนักเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยเข้าถึงเรื่อง ยีน แล้วครูพี่เลี้ยงให้ดิฉันอธิบายว่า ยีนนั้นจะอยู่บนโครโมโซมนั้นหมายความว่าอย่างไร ดิฉันก็ได้อธิบายว่า นักเรียนรู้ไหมว่า โครโมโซมมีลักษณะคล้ายกับอะไร จากนั้นดิฉันก็ได้วาดรูปให้นักเรียนดู นักเรียนก็บอกว่าลักษณะคล้ายป๋าท่องโก้ ดิฉันอธิบายว่า จะมียีนอยู่บนโครโมโซม ซึ่งยีนที่อยู่บนโครโมโซมนี้แหละจะแสดงลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะของผม สีตา สีผิว เมื่อดิฉันอธิบายจบ นักเรียนทุกคนก็ปรบมือให้ดิฉัน ดิฉันก็รู้สึกงงและดีใจมากกับรอยยิ้มของนักเรียนทุกคนที่มีให้ นักเรียนทุกคนตั้นใจเป็นอย่างดี เหตุการณืนี้ทำให้ดิฉันนึกพระขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ที่ดี และสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้แก่นักเรียน

     ดิฉันเชื่อว่า คนเราหากพยายามจะทำสิ่งต่างๆ นั้นด้วยความรัก ความอดทน เราก็จะผ่านปัญหาและอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดี

เขียน 02 Jun 2013 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)