อนุทิน 124605 - นิตยา ข้าวงาม

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2556

           สัปดาห์ที่ 3  เป็นสัปดาห์รูสึกว่าหนักมากที่สุด เพราะต้องสอนแทนครูคนอื่นหลายวิชา และวงโยก็ยังต้องคุมเหมือนเดิม และยังต้องช่วยงานทางด้านอื่นๆ ด้วย  สัปดาห์นี้เป้นสัปดาห์นอกจากจะมีการสอนของตัวเอง 10 คาบแล้ว ได้ช่วยสอนวิชา ภาษาไทยและวิชาคณิตอีกด้วย แทนคุณครูขัตติยา และคุณครูทิฆัมพร เนื่องจากคุณครูต้องไปหาหมอทั้งสองท่าน สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทย์ในสัปดาห์นี้สอน เรื่อง ชีวิตที่รอดมาหรือการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ส่วนบางห้องที่ยังไม่เรียนไม่ทัน ก็ยังสอนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นำภาพสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ยังมีชีวอตอยู่ และสูญพันธุ์ไปแล้ว ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งให้วาดภาพสัตว์ ตามที่ครูได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำ ซึ่งแต่ละห้องมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน เช่นถ้าห้อง 1-2 จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าห้อง 3-5 เพราะห้องแรกๆ จะเรียนรู้ได้เร็วมาก ส่วนห้องหลังๆ จะช้ามาก ห้องที่ที่เรียนช้าก็จะให้มาหาที่ห้องพักครูในเวลาที่ว่างก็จะติวให้เป็นรายบุคคล แต่ก็รู้สึกว่ามีความสุข เพราะเวลาเจอกัน และจากกัน นักเรียนเหล่านี้ก็จะวิ่งเข้ามากอด ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยเลยทีเดียว


เขียน 02 Jun 2013 @ 12:27 () แก้ไข 12 Jun 2013 @ 13:31, ()


ความเห็น (0)