อนุทิน 124604 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2556 (โรงดาราสมุทร)

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มสอนอย่างเต็มตัว สอนในเรื่องของการคายน้ำของใบไม้ห้องแรกที่ให้ทำการทดลอง คือ ห้อง ป.4/3 การทำลองเป็นไปได้ด้วยดีมีแสงแดดจร้าเนื่องจากเป็นช่วงบ่ายๆการทดลองจึงเกิดผลเห็นได้ชัดเจน ห้องต่อมา คือ ป.4/2 การทดลองจะเห็นผลได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นตอนเช้าไม่ค่อยมีแสงแดด แต่ก็สามารถสังเกตเห็นได้บางส่วน ห้อง ป.4/1 การทดลองก็สามารถเห็นผลได้เป็นส่วนมาก เพราะแสงแดดส่องลงมาเป็นเวลาสั้นๆ  จากการที่ให้นักเรียนได้ทำการทดลองในครั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการอธิบายในห้องเรียน เพราะนักเรียนสามารถได้ลงมือปฎิบัติและได้เห็นของจริง ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เป็นวันงดสูบบุหรี่ ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการพูดถึงโทษ ของยาเสพติด อันตรายที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ และมีการเดินรงณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้มีความร่วมมือกับทางสถานีตำรวจตำบลวิชิตสงครามในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ สัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์แรกที่ อาจารย์นิเทศมานิเทศ การนิเทศครั้งนี้ก็เป็นได้ด้วยความเรียบร้อยดี มีการตรวจดูความเรียบร้อยของแผนการสอน และมีการตักเตือนในเรื่องต่างๆที่นักศึกษาต้องปรับปรุง สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องสอนอย่างเต็มตัว


เขียน 02 Jun 2013 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)