อนุทิน 124603 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์ที่สาม สำหรับสัปดาห์ที่สามนี้สำหรับฉันมีการคุ้นเคยกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้นและเริ่มสนิทกับนักเรียนไม่เขินอายเหมือนกับตอนสัปดาห์แรกและได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้ได้มีการยืนเวรที่ทางคุณครูได้รับมอบหมายซึ่งการยืนเวรนี้ทำให้ฉันมีการกะตือรือร้นมากยิ่งขึ้นกับการไปโรงเรียนเพราะการยืนเวรต้องมาก่อนนักเรียนเพื่อมาต้อนรับนักเรียนและได้ควบคุมนักเรียนเข้าแถวทุกวันจันทร์-ศุกร์ซึ่งการเข้าแถวทุกเช้าที่โรงเรียนดาราสมุทรจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนดาราสมุทรจะมีการสวดมนตร์ที่แตกต่างจากโรงเรียนปกติเพราะโรงเรียนดาราสมุทรได้นับพระแม่มารีซึ่งเป็นศาสนาคริสต์การสวดมนตร์จึงเป็นการสวดมนในทางของศาสนาคริสต์ซึ่งสัปดาห์แรกที่ฉันได้ยินทำให้ฉันมึนงงมากจนสามสัปดาห์ผ่านไปฉันเริ่มคุ้นเคยกับเพลงสวดมนแล้วและเมื่อเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการเข้าโฮมรูมพูดคุยกับนักเรียนก่อนและสำหรับสัปดาห์ที่สามนี้ฉันได้สอนนักเรียนชั้นม2/1-ม.2/3ซึ่งนักเรียนมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันจะมีความซุกซนพูดคุยกันในห้องทำให้ฉันคิดถึงเมื่อตอนที่ฉันเรียนตอนมัธยมซึ่งฉันก็เป็นแบบนักเรียนนี้แหละซึ่งตอนนี้ฉันก็ได้รู้ซึ้งถึงความเป็นครูแล้วว่าเนื่อยมากแค่ไหนและสัปดาห์นี้ก็ได้มีคุณครูนิเทศน์เข้ามาดูว่านักเรียนเป็นอย่างไรซึ่งท่านก็ได้มาแนะนำและให้คำปรึกษาในการเขียนแผนและได้ไปพบปะกับคุณครูพี่เลี้ยงของดิฉันด้วยสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันมีความสุขมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูทุกท่านเพิ่มมากขึ้น

เขียน 02 Jun 2013 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)