อนุทิน #124580

๐ ภาระมีมากขึ้น            ทุกวัน

ประโยชน์เขาพัวพัน       ยากพ้น

ประโยชน์ตนก็สำคัญ      ยิ่งนัก

แต่ก็เพียรดุ่มด้น            ทุกด้านโดยขยัน

เขียน:

ความเห็น (0)