อนุทิน 124580 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ภาระมีมากขึ้น            ทุกวัน

ประโยชน์เขาพัวพัน       ยากพ้น

ประโยชน์ตนก็สำคัญ      ยิ่งนัก

แต่ก็เพียรดุ่มด้น            ทุกด้านโดยขยัน

เขียน 01 Jun 2013 @ 19:47 ()


ความเห็น (0)