อนุทิน #124576

วันนี้ถึงกรุงเทพฯแล้ว พรุ่งนี้เก็บฉี่ 24 ชั่วโมงาครับ

เขียน:

ความเห็น (1)

ผลออกมาแล้ว เบาหวานปกติ ค่่าไขมันเลลดลง ไขมันดีเพิ่มขึ้น แต่ค่าไตทำไมเพิ่มก็ไม่รู้