อนุทิน 124541 - อรัญญา เศรษฐ์ธนกุล

การปลูกดอกดาวรวย

  ดอกดาวรวยต้องใช้ระยะเวลาในการปลูก นับตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวดอก รวมทั้งหมดประมาณ  80 วัน และสามารถเก็บดอกได้ตลอดต่อเนื่องถึง 2 เดือน  การเก็บดอกดาวรวยสามารถเก็บได้ทุกๆ 4 วัน คือเก็บ 1 วัน เว้นไป 3 วันค่อยเก็บอีก  เพราะต้องคอยให้ดอกดาวรวยค่อยๆ ทยอยกันเบ่งบานเต็มที่ 

การเก็บดอก

  โดยใน 1 ต้นสามารถเก็บได้เฉลี่ยที่ 20 ดอกต่อต้น  โดยระยะแรกสามารถเก็บได้ 2-3 ดอก, ระยะกลาง 5-10 ดอก, ระยะท้าย 3-5 ดอก แต่ถ้าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี  ก็สามารถเก็บดอกดาวรวยได้ถึง 100 ดอกต่อต้น


เขียน 01 Jun 2013 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)