อนุทิน 124525 - ชโลธร กีรติศักดิ์กุล

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  (unicellulae  organism)  จัดอยู่ในไฟลัม  โปรโตซัว (phylum protozoa ) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก  ไม่มีคลอโรฟิลล์  เซลล์เพียงเซลล์เดียวทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง (เป็นได้ทั้งเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์)  มีลักษณะคล้ายสัตว์มากกว่าพืช เพราะไม่มีผนังเซลล์  ที่ประกอบด้วยเซลล์ลูโลสและไม่มีคลอโรฟิลล์  บางชนิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony)

  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  ได้แก่ 

1.  อะมีบา  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใช้เท้าเทียม (pseudopodium )ในการเคลื่อนที่และ

รับรู้จากสิ่งเร้าภายนอกทำให้เกิดการตอบสนองโดยการเคลื่อนที่หนีหรือเข้าหาสิ่งเร้า

2. พารามีเซียม  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใช้ขนสั้น ๆ  หรือ ซิเลีย (cilia) ในการเคลื่อนที่และตอบสนองต่อสิ่งเร้า  ทำให้เกิดการเคลื่อนที่หนีหรือเข้าหาสิ่งเร้านั้น ๆ

3.  ยูกลีนา  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใช้แส้ ( Flagellum ) ในการเคลื่อนที่และ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยการเลื่อนที่หนีหรือเข้าหาสิ่งเร้า

4.  สปอร์โรซัว ( Sporozoa )  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีอวัยวะใช้ในการเคลื่อนที่และ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  ดำรงชีวิตแบบปรสิต  เช่น  เชื้อไข้จับสั่น  ซึ่งเป็นปรสิตในคน  มียุงเป็นพาหะ


เขียน 01 Jun 2013 @ 10:24 ()


ความเห็น (1)

อุ๊อิงุ๊งิครุ๊คริ แหง๊กๆ