อนุทิน 124511 - นาย ไกรสร ชีพอุดม


ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด เหล่าชาวกรุงทั้งหลายก็พบกับสภาพแต่การจราจรติดขัด เมื่อขึ้นรถเมล์ต้องทนกับการแออัดยัดเยียด และเคยสังเกตหรือไม่ว่าทำไมเวลาที่เรานั่งรถเมล์ถึงง่วงนอน

  ในเรื่องนี้ รศ. น.พ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร เผยว่า สาเหตุแรกทีทำให้ง่วงนอน คือ พักผ่อนไม่เพียงพอ สาเหตุที่ 2 คือ นั่งรถเมล์นาน หลายคนอาจตั้งข้อสันนิษฐานสาเหตุของการง่วงนอนว่าอาจเกิดจากสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ เมื่อสูดเข้าไปมากๆ ทำให้เกิดอาการง่วงนอนจริงหรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่า ควันดำมีก๊าซพิษอะไรบ้าง แต่ถ้ามีการเผาไหม้ที่สูงเกิน 35 ส่วนในล้านส่วน จากการทำสถิติบรรยากาศของรถติดยังไม่เป็นอันตรายเพียงพอ ไม่สามารถทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้

  รศ. น.พ.ศุภชัย ชี้แจงว่า หากก๊าซหรือควันพิษออกจากรถยนต์และเข้าสู่ร่างกายทุกวันบ่อยๆ จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย แน่นอน เพราะก๊าซต่างๆ เป็นสิ่งที่มีพิษ "ถ้าสูดทุกวันสารพิษต่างๆ เข้าไปในร่างกาย ร่างกายจะขับออกมาในรูปของเสมหะ แต่ส่วนที่ขับไม่ได้ อาจไปติดอยู่ที่ถุงลมของปอดถ้าสะสมนานๆ ปอดจะ เสื่อมไปได้ ซึ่งเป็นผลระยะยาว"       สำหรับระยะสั้น ก๊าซต่างๆ หรือควันทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เป็นหลอดลมอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และถ้าเป็นควันพิษจากอุบัติเหตุไฟไหม้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินปริมาณออกซิเจนที่ใช้อยู่เข้าไปในร่างกายมากๆ ทำให้เสียชีวิตได้

  นอกจากนี้ หากผู้ที่ได้รับควันพิษจากท่อไอเสียมาก เราจะสามารถสังเกตหาข้อพิสูจน์ได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าสูดดมระยะยาวๆ จะมีผลต่อร่างกายได้ และอาจมีสารกระตุ้นทำให้เนื้อเยื่อผิดปกติ อย่างไรก็ตาม รศ. น.พ.ศุภชัย แนะนำว่า วิธีการรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากการสูดดมควันเข้าไป มีวิธีการรักษาหรือมาตรการป้องกันเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงและปอดแข็งแรง หรืออาจไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์     

เขียน 01 Jun 2013 @ 10:14 ()


ความเห็น (2)

เท่ห์อะ

เผาน้องคับ555