อนุทิน 124485 - SOROT_PPK

SOROT_PPK

                                                                        ทรรศนศึกษา

                                             ”ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เขาหินซ้อน”


             เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของประชาชนคนฉะเชิงเทรา ที่ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรใดได้เลย ดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นจึงได้มีพระราชดะริให้หน่าวยงานต่างๆมาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเปิดให้เป็นแหล่งในการศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจและมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำซึ่งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง การปลูกเห็ด เพาะเลี้ยงกุ้ง ปู ปลานิล กบ พรรณพืชสมุนไพรต่างๆ เลี้ยงสัตว์ และนอกจากการให้ความรู้แล้วยังมีการแจกจ่าย การปลูกเห็ด เพาะเลี้ยงกุ้ง ปู ปลานิล กบ พรรณพืชสมุนไพรต่างๆ เลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการอีกด้วย


             การเพาะเห็ด เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานในการทำเนื่องจากมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้เห็ดออกมาในแต่ละชนิดไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นวิทยากรจำให้ความรู้ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรแต่แห่งเพาะพรรณเห็ดที่นี้มีเห็ดได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็นหลินจือ เห็ดหัวลิน ฯลฯ และอื่นๆอีกรวมประมาณ 10 ชนิด นอกจากนี้ที่นี่ก็มีการจำหน่ายเชื้อเห็ดซึ่งราคาอยู่ที่ 7 บาทต่อถุง


เขียน 31 May 2013 @ 22:19 ()


ความเห็น (0)