อนุทิน 124482 - น้ำฝน ทองดา

สร้างความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำ วันของคนเรา  คอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนตัว  และในสภาพการใช้งานจริง โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  ไม่ได้ถูกใช้งานเพียงคนเดียว  อาจมีบุคคลอื่น เช่น  ยาติ พี่น้อง  เพื่อนร่วมงาน  มาขอใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเราอย่างที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้  จึงจำเป็นต้องสร้างความเป็นส่วนตัวให้เกิดขึ้นในการใช้งานด้วยวิธีการง่ายๆ  ดังต่อไปนี้

1.   การลบไฟล์ส่วนตัวต่างๆที่เราไม่ใช้งานแล้วใน  Windows  โดย การคลิกเลือกที่ไฟล์แล้วกดปุ่ม  delete  ไฟล์ที่ลบจะยังไม่ถูกลบจริง  แต่จะถูกย้ายไปอยู่ใน  Folder  Recycle  Bin  เราต้องตามไปลบที่  Folder  นี้อีกครั้ง  โดยการ  double  click เข้าไป  แล้วเลือกคำสั่ง  file/empty  recycle bin ไฟล์ก็จะถูกลบไปอย่างถาวร

2.  การท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ  ตัวเว็บบราวเซอร์ที่ใช้ในการเรียกเว็บไซต์ที่ชื่อว่า  internet  explorer  จะจดจำรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมไว้  เพื่อที่ว่าในการกลับเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไปจะเพิ่มความ สะดวกและรวดเร็วขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ  เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวในการท่องไปในโลกของอินเตอร์เน็ต  ส่วนที่เราต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ก็ คือ  เมนู  tool/internet options  ในส่วนของ  Browsing  History  มี  3  หัวข้อ  ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ในส่วนของ  Temporary  Internet  Files  เป็นการเคลียร์ข้อมูลใน  Folder  Temporary  Internet Files  ซึ่งเป็น  Folder  ที่เก็บไฟล์เว็บเพจ  ไฟล์ภาพกราฟิกของเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเยี่ยมชม  การเรียกใช้เว็บไซต์นี้ในครั้งต่อไป  Internet  Explorer  จะเข้าไปอ่านข้อมูลใน  Folder  นี้แทนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใหม่  ทำให้ประหยัดเวลาในการใช้งาน

2.2  ในส่วนของ Cookies  เป็นการเคลียร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่ง  Cookies  คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บในบราวเซอร์ของผู้เยี่ยมชม  เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมของผู้ใช้บริการ  โดยเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้บริการจะฝากไฟล์ข้อความเล็ก ๆ  ที่เรียกว่า  Cookies  และจะถูกนำไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้บริการ  ซึ่งไฟล์  Cookies  นี้จะบอกได้ว่าเราเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ใดมาบ้าง

2.3  ในส่วนของ  History เป็น การเคลียร์รายชื่อเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปเยี่ยมชมใหม่  เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด  สามารถเข้าไปคลิกได้ในส่วนของ  History


เขียน 31 May 2013 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)