อนุทิน 124475 - อ.นุ

อ.นุ

"ICT/Media Literacy ไม่ใช่แค่..ใช้เทคโนโลยีเป็น และเข้าถึงสาระของ media 
แต่ต้องรู้เท่าทันมัน  มีภูมิคุ้มกันไม่โดนพิษร้ายจากมัน"

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เขียน 31 May 2013 @ 14:47 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

..... รู้เท่าทัน & มีภูมิคุ้มกัน นะคะ ขอบคุณค่ะ