อนุทิน 124475 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ICT/Media Literacy ไม่ใช่แค่..ใช้เทคโนโลยีเป็น และเข้าถึงสาระของ media 
แต่ต้องรู้เท่าทันมัน  มีภูมิคุ้มกันไม่โดนพิษร้ายจากมัน"

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

  เขียน:  

ความเห็น (1)

..... รู้เท่าทัน & มีภูมิคุ้มกัน นะคะ ขอบคุณค่ะ