อนุทิน #124474

เช้านี้ประชุม "Progress R2R สสอ.เมือง"
เป็นการเรียนรู้ที่มีความก้าวหน้ามากในแต่ละโซน

เป้าหมายวันนี้คือ การพูดคุยในเรื่องการเขียนและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์


เขียน:

ความเห็น (0)