อนุทิน #124450

ผู้บริหารต้องมี 3 รู้ คือ รู้ตน รู้คน และรู้งาน...วาทะพระพรหมบัณฑิต ( ประยูร มีฤกษ์ )

เขียน:

ความเห็น (0)