อนุทิน 124450 - ยูมิ

ยูมิ

ผู้บริหารต้องมี 3 รู้ คือ รู้ตน รู้คน และรู้งาน...วาทะพระพรหมบัณฑิต ( ประยูร มีฤกษ์ )

เขียน 30 May 2013 @ 21:09 ()


ความเห็น (0)