อนุทิน 124450 - ยูมิ

  ติดต่อ

ผู้บริหารต้องมี 3 รู้ คือ รู้ตน รู้คน และรู้งาน...วาทะพระพรหมบัณฑิต ( ประยูร มีฤกษ์ )

  เขียน:  

ความเห็น (0)