อนุทิน #124449

คนจะเป็นหลักของสังคมต้องเป็นคน อ่านง่าย เย็น นิ่ง พูดน้อย แต่หนักด้วยสาระ
และมีเมตตาที่คนอื่นรับรู้ได้...วาทะ ศ. ดร. สมภาร พรมทา.

เขียน:

ความเห็น (0)