อนุทิน 124449 - ยูมิ

  ติดต่อ

คนจะเป็นหลักของสังคมต้องเป็นคน อ่านง่าย เย็น นิ่ง พูดน้อย แต่หนักด้วยสาระ
และมีเมตตาที่คนอื่นรับรู้ได้...วาทะ ศ. ดร. สมภาร พรมทา.

  เขียน:  

ความเห็น (0)