อนุทิน 124449 - ยูมิ

ยูมิ

คนจะเป็นหลักของสังคมต้องเป็นคน อ่านง่าย เย็น นิ่ง พูดน้อย แต่หนักด้วยสาระ
และมีเมตตาที่คนอื่นรับรู้ได้...วาทะ ศ. ดร. สมภาร พรมทา.

เขียน 30 May 2013 @ 21:08 ()


ความเห็น (0)