อนุทิน 124440 - ประชา สามัคคี

  ติดต่อ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

      โรงเรียนประชาสามัคคี  อุดรธานี  ได้เข้าเป็นสมาชิก GotoKnow เป็นครั้งแรกในวันนี้  พวกเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่ง  หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแง่คิด มุมมอง  ในอันที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้นี้ ให้เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของทุกคน  พวกเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและพัฒนาไปด้วยกัน ... peangdao

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)