อนุทิน 124418 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

"..เ มื่อเจ้าเล่นเฟซบุ๊กเวลาเรียน.."


 ถ้าไม่ให้ดุด่าเจ้าอย่าดื้อ

 อย่าได้ถือทิฐิมีปัญหา

 ควรตั้งใจพากเพียรเรียนวิชา

 อย่าถือว่าเจ้าเก่ง อวดเบ่งใด


 ถึงดุด่า ว่าเจ้า ทุกเช้าค่ำ

 ใช่ว่าทำ เพราะชังก็หาไม่

 จริงๆนั้นที่ทำเพราะจำใจ

 ไม่อยากให้ไขว้เขวเกเรเรียน


 อยากให้เจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้

 ตั้งใจดูตั้งใจอ่านอย่าคร้านเขียน

 ใดไม่รู้ไม่เข้าใจให้พากเพียร

 ใดไม่ดีให้เปลี่ยนปรับปรุงตน


 เรื่องที่เล่นโทรศัพท์กับเฟซบุ๊ก

 ก้มหน้าขลุกจดจ่อ ครูขอบ่น

 ขอเก็บโทรศัพท์ทุกๆ คน

 วางไว้บนโต๊ะครู ดูสมควร


 หมดชั่วโมงของครูค่อยเอากลับ

 จะโทร-รับอย่างไรได้ทั่วถ้วน

 ครูไม่ว่าไม่ห้ามตามรบกวน

 เพราะบางทีมีเรื่องด่วน ก็ควรโทร

 ๑๘.๕๔ น. : ๒๙ พ.ค. ๕๖


เขียน 29 May 2013 @ 19:24 () แก้ไข 29 May 2013 @ 19:38, ()


ความเห็น (0)