อนุทิน 124418 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

"..เ มื่อเจ้าเล่นเฟซบุ๊กเวลาเรียน.."


 ถ้าไม่ให้ดุด่าเจ้าอย่าดื้อ

 อย่าได้ถือทิฐิมีปัญหา

 ควรตั้งใจพากเพียรเรียนวิชา

 อย่าถือว่าเจ้าเก่ง อวดเบ่งใด


 ถึงดุด่า ว่าเจ้า ทุกเช้าค่ำ

 ใช่ว่าทำ เพราะชังก็หาไม่

 จริงๆนั้นที่ทำเพราะจำใจ

 ไม่อยากให้ไขว้เขวเกเรเรียน


 อยากให้เจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้

 ตั้งใจดูตั้งใจอ่านอย่าคร้านเขียน

 ใดไม่รู้ไม่เข้าใจให้พากเพียร

 ใดไม่ดีให้เปลี่ยนปรับปรุงตน


 เรื่องที่เล่นโทรศัพท์กับเฟซบุ๊ก

 ก้มหน้าขลุกจดจ่อ ครูขอบ่น

 ขอเก็บโทรศัพท์ทุกๆ คน

 วางไว้บนโต๊ะครู ดูสมควร


 หมดชั่วโมงของครูค่อยเอากลับ

 จะโทร-รับอย่างไรได้ทั่วถ้วน

 ครูไม่ว่าไม่ห้ามตามรบกวน

 เพราะบางทีมีเรื่องด่วน ก็ควรโทร

 ๑๘.๕๔ น. : ๒๙ พ.ค. ๕๖


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)