อนุทิน 124410 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"ไม่ว่าจะเป็นโลกเทคโนโลยี ธุรกิจ การเมืองทั้งในยุคโบราณและปัจจุบัน Inclusionหรือการดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แม้กระทั่งคนที่ดูไม่สำคัญที่สุด มีความสำคัญมากๆ ... มากพอที่จะทำให้เกิดความล่มสลาย หรือรุ่งเรืองได้อย่างคาดไม่ถึง "

จากบันทึก 556. Star Trek: Into Darkness  กับ "มุทิตาจิต" ของอาจารย์ ดร.ภิญโญ

เขียน 29 May 2013 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)