อนุทิน 124409 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เช้า...capture องค์ความรู้จาก เครือข่ายคณะทำงานสุขภาพจิต จังหวัดยโสธร

บ่าย...ประชุมคณะทำงานทีมวิจัย "การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาระบบการส่งต่อ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว"

...


  เขียน:  

ความเห็น (0)