อนุทิน 124386 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"ผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าที่สะอาดที่สุด ในขณะที่คนอื่นมองว่าสกปรกที่สุด

เหมือนคนที่หมั่นฝึกหัดขัดเกลาตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโยน ไม่

โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้ของคนอื่น..."

จากบันทึก เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว ของ ผอ. ชยันต์  เพชร...

 

เขียน 28 May 2013 @ 18:13 () แก้ไข 28 May 2013 @ 18:14, ()


ความเห็น (0)