อนุทิน 124385 - พ.แจ่มจำรัส

"...รากเหง้าของปัญหา โดยแท้จริงแล้วก็คือ ความรู้

หรือสิ่งที่เคยรู้ไปแล้ว

ซึ่งมันมักจะทำให้แบ่งแยกและยึดมั่น..."

บทเพลงแห่งภาวนา  / เจ. กฤษณะมูรติ

เขียน 28 May 2013 @ 18:02 ()


ความเห็น (0)