อนุทิน 124368 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

  • เช้านี้ตื่นสายได้ เพราะไปสัมมนา ไม่ได้ไปทำงาน
  • มีเรื่องให้ฉุกคิด อยากเขียนเป็นบันทึก แต่ไม่มีเวลาเรียบเรียงให้ลุ่มลึก
  • มีบางคนเข้าใจบางเรื่องคลาดเคลื่อน เรื่องที่สามารถใช้ความคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ใช้ความคิดเห็นได้ก็คือเรื่อง/ศาสตร์ที่ไม่ใช่สัจธรรม
  • สัจธรรม ความจริงแท้ที่อาศัยการปฏิบัติ จึงจะมองเห็นได้ ไม่สามารถใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมาอธิบายได้ เพราะวิธีการเข้าถึงสัจธรรมมันไม่ใช่การคิดเอา 
  • ความคิดเห็น vs ความจริง ทุกวันนี้ที่มันวุ่นวาย แบ่งฝ่ายกัน ก็เพราะถือเอาความคิดเห็นคือความจริง หรือเชื่อว่าความคิดเห็นของผู้รู้เพียงศาสตร์ใดเฉพาะ พอมาอธิบายเรื่องอื่น กลายเป็นความจริง
  • ผู้รู้บางเรื่องบางท่านที่ก้าวล่วงไปอธิบายทุกเรื่องด้วยความไม่เข้าใจในรากของแต่ละศาสตร์ ไม่เข้าใจเบื้องหลัง เจตนารมณ์ของเรื่องนั้นๆ คือปัญหา การให้ความรู้เป็นทาน จะไม่ใช่ทาน และเป็นเรื่องที่ผู้รับสารพึงระมัดระวัง
  • สิ่งที่ผู้เขียนสำนึกอยู่เสมอคือการไม่โยนความคิดใส่ทุกเรื่อง บางเรื่องคิดเอาไม่ได้ บางเรื่องไม่เข้าใจราก ไปอธิบายดอก ผล ไม่ได้
  • ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เขียน 28 May 2013 @ 06:37 () แก้ไข 28 May 2013 @ 08:52, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปลดทิ้ง ปล่อยวาง มองโลก อารมณ์ดี ยิ้มซี อาจารย์ ;)...