อนุทิน 124356 - ลภัสรดา โสดา

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวลภัสรดา  โสดา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร

ในสัปดาห์ที่สองข้าพเจ้าได้เริ่มการสอนแล้ว การสอนเป็นไปได้ด้วยดี อาจจะมีติดขัดบ้างเพราะเพิ่งเริ่มสอนในสัปดาห์แรก แต่มีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ จึงทำให้ได้นำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป 

เขียน 27 May 2013 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)