อนุทิน 124350 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์นี้ที่ 2 ของการปฎิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานสอนในระดับชั้น ป.5/1  ป.5/2 ป.5/3  หลังจากเปิดเทอมมาได้สองสัปดาห์ทุกอย่างก็เริ่มปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ บรยากาศใหม่ๆ อีกหน้าที่หนึ่งที่ได้รับนอกจากงานสอนแล้วคือเวรประจำวัน คอยรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง   เข้าแถวเสร็จมีการรับนมมาดื่มเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้า   เมื่อถึงคาบสอนนักเรียนแต่ละห้องตั้งใจฟัง  ตั้งใจเรียน   แต่พอใกล้จะหมดคาบเด็กนักเรียนเริ่มมีเสียงดังบ้างจนครูพี่เลี้ยงต้องเข้ามาสั่งให้หยุดคุย   แต่การทำกิจกรรมในห้องเรียนนั้นนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือทุกคน  แต่จะมีเด็กนักเรียนส่วนน้อยที่เขียนหนังสือไม่ถูก  อ่านไม่ออก 

เขียน 27 May 2013 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)