อนุทิน 124345 - อมรา รักษา

  ติดต่อ

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวอมรา   รักษา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกลูกิจอุทิศ)

ในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม 2556 ได้เริ่มสอนเป็นอาทิตย์แรกเพราะในอาทิตย์ที่แล้วนักเรียนชั้น ม.1 ติดอบรมทั้งอาทิตย์ ในการสอนในอาทิตย์แรกนี้จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าทีควรเพราะจะมีเด็กนักเรียนบางคนจะเล่นตลอดเวลา และจะมีการคุยอยู่ตลอด ในอาทิตย์แรกนี้จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อย
 

  เขียน:  

ความเห็น (0)