อนุทิน 124344 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

  ติดต่อ

เราเคยบอกเพื่อนๆว่าจะเขียนถึงชาวไทยภูเขาที่ผู้เราไปจัดการแข่งขันที่พะเยาแต่ไม่ได้เขียนเพราะคอยภาพที่พะเยาจะส่งมาให้เพื่อประกอบการเขียนบล๊อก ต้องขอโทษเพื่อนชาว GotoKnow ด้วยนะครับ...ตอนนี้เตรียมเอกสารไปเป็นวิทยากรวู้ดบอลที่เนินมะปรางอญุ่นะครับ.......

  เขียน:  

ความเห็น (0)