อนุทิน 124342 - Ka-Poom

Ka-Poom

การที่เราทำงานกับผู้ป่วยจิตเวช ทำให้เราตระหนักรู้ว่า

หากเราไม่ดูแลสภาวะจิตของเราอย่างรู้เท่าทัน... ณ วันหนึ่งเราก็จะมีอาการป่วยทางจิตใจ

เครื่องมือที่ใช้ป้องกัน...ได้ดีที่สุด คือ สติ... สติที่ทำให้เราไม่ตกเป็นทาสกิเลส

กิเลสที่กรอปด้วย โลภ โกรธ หลง...ซึ่งตัวหลงนี่แหละทำให้คืนกลับได้ยาก

ดังนั้น...จึงเพียรรักษา "สติ" และยิ่งบวกด้วย "ปัญญา" ด้วยยิ่งดี

...


เขียน 27 May 2013 @ 11:44 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ