อนุทิน 124341 - อาริษา เตาวะโต

วันที่  20 เดือน  พฤษภาคม  2556  เข้าสอนตามตารางสอนที่ครูพี่เลี้ยงมอบหมายมาวิชาที่สอนคือวิทยาศาสตร์  ห้อง  6/2  โดยมีสอนสองคาบ เด็กนักเรียนบ้างกลุ่มซนมากแต่บ้างกลุ่มก็ตั้งใจเรียนน่ารักมากโดยเฉพาะผู้หญิง  ส่วนวันที่  21 จะมีสอนสองคาบคือคาบที่1 ห้อง 6/3  และคาบที่  2  คือห้อง 6/1 โดยมีสอนเพิ่มคือ วิชาอังกฤษ ห้อง  6/2  และสุดท้ายคือคาบแนะแนว  วันที่ 22 จะมีสอนคาบเดียวคือห้อง 6/3 นักเรียนตั้งใจเรียนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิง มีบ้างคนที่จะพูดคุยกันแต่เมื่อครูผู้สอนมองหน้าเด็กก็จะเงียบไปเอง และวันสุดท้ายที่สอนคือวันที่ 23 ห้อง 6/1  คาบที่ 5 สอนห้อง 6/1. โดยฝากการบ้านให้เด็กกลับไปทำ ส่วนวันศุกร์คือวันที่ 24  ก็เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ให้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนมาเพื่อช่วยกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองเพราะทางโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นเขตรับผิดชอบสถานที่ในการแข่งขันวิชาการในครั้งนี้ในโรงเรียนก็จะมีการรับประทานอาหารกันช่วงเช้าโดยครูแหละผู้ปกครองก็จะรับประทานอาหารพร้อมกันเมื่อถึงเที่ยงก็จะแยกย้ายกลับบ้าน


เขียน 27 May 2013 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)