อนุทิน 124340 - พาตีเม๊าะ กะสูเมาะ

อนุทิน

ประจำสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 

สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกสอน  ทุกเช้าจะมีการคุมแถวหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมยามเช้า เช่น  สวดมนต์  กายบริหารและมีการอบรมนักเรียนของครูประจำวัน  วันจันทร์ช่วงเช้าได้รับหน้าที่ให้จัดห้องวิทยาศาตร์ ส่วนช่วงบายมีคาบสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยได้สอนเรื่องโครงสร้างของพืชและหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นๆ  ต่อกับสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ นักเรียนชั้นนี้สอนยากหน่อยค่ะ  เพราะว่าบางคนยังเขียนหนังสือเองไม่ได้  เวลาที่ให้ทำแบบฝึกหัดต้องถามโจทย์ปัญหาแล้วรอคำตอบจากนักเรียน  เมื่อนักเรียนตอบแล้วต้องเขียนขึ้นกระดานเป็นตัวอย่างให้เพื่อให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วนำไปเขียนลงในหนังสือ   วันอังคารมีสอนคาบเดียวคือคาบที่ 6 แต่ช่วงเช้าได้รับหน้าที่ให้พิมท์รายชือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และรับหน้าที่จัดบอร์ดหน้าห้องดนตรีพักเที่ยงลงไปตักข้าวให้นักเรียนทานดูแลความเรียนร้อยในเวลาทานข้าว  วันพุธรับหน้าที่จัดบอร์ดวันวิสาขบูชาหน้าชั้นเรียน 2 ห้องคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และประถมศึกษาปีที่ 4/2  วันพฤหัสบดี สอนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ในคาบที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4/1 ในคาบที่ 3 โดยใด้สั่งให้นักเรียนนำต้นไม้มาจากบ้านคนละหนึ่งต้นในคาบที่แล้ว  เพื่อทำการทดลองเรื่อง การคายน้ำของใบไม้ นักเรียนให้ความสนใจมาก ให้ความร่วมมืิอเป็นอย่างดี.

นางสาวพาตีเม๊าะ  กะสูเมาะ นักศึกษาฝีกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ฝึกสอนโรงเรียนวิทยาสาธิต

เขียน 27 May 2013 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)