อนุทิน 124339 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๒ ประจำวันที่๒o-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สัปดาห์ที่๒ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  มีการเตรียมการเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และการติวโจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์เพื่อไปแข่งขัน จากนั้นได้ทำการสอน ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.2/1 ,ม.2/2และ ม.2/3 เรื่องอาหารและสารอาหาร ได้ให้นักเรียนทำการทดลองทดสอบสารอาหาร การทดลองในวันแรกค่อนข้างมีความวุ่นวาย  เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทดลอง และขาดทักษะในการทดลอง แต่ในวันต่อมาก็พัฒนาดีขึ้น ให้ความร่วมมือดี และมีการเรียนการสอนต่อในเนื้อหาระบบย่อยอาหาร  ได้มีการเตรียมสื่อการสอน ในเนื้อหาวิชาดังกล่าว  นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดี  ในช่วงบ่ายเมื่อทำการเรียนการสอนเสร็จก็ได้ไปคุมวงโยทวาทิดที่ทางโรงเรียนมอบหมาย  ในวันศุกร์ได้พานักเรียนไปทำการแข่งขันที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา  คุณครูที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวมีความน่ารักและเป็นกันเอง ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา  ในอาทิตย์นี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนบางกลุ่มที่ค่อนข้างเกเร  ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน  แต่คุณครูในสายชั้น ม.2ทุกคนได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 

นางสาวนพวรรณ  นกดา ว.52 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหียว)

เขียน 27 May 2013 @ 09:54 ()


ความเห็น (1)

ชีวิตครู...