อนุทิน 124333 - นาง รัชนี สุวรรณนันท์

วันที่ ๒๔-๒๖ พ.ค. ๒๕๕๖ นำนักเรียน gifted ภาษา ม. ๔ รุ่นแรก ไปเข้าค่ายตั้งชื่อค่ายว่า  จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน เหมือนเป็นการปฐมนิเทศ ให้นักเรียนได้รู้จักกัน  ให้ครูได้รู้จักนักเรียน  ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง นักรียนร่วม ๑๐๐ % แต่ครูเข้าร่วมตลอดหลักสูตร แค่ ๖-๗ คน ก็ยังดี  

การที่เลือกจัดสถานที่ใกล้ๆ เพราะอยากให้ครูเข้าร่วมมากหน่อย เพื่อจะได้รู้จักนักเรียน แต่ก็เอาเถอะ แค่นี้ก็ดีพอสมควรแล้วหละ

เขียน 27 May 2013 @ 06:14 () แก้ไข 27 May 2013 @ 06:17, ()


ความเห็น (0)