อนุทิน 124323 - นิตยา ข้าวงาม

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

      ในสัปดาห์นี้เริ่มมีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ครูทุกคนในโรงเรียนต่างคนต่างก็วุ่นวายในเรื่องการเตียมการสอนและการเตรียมตัวในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูทุกคนจะให้ความสำคัญกับนักเรียนที่จะไปแข่งขันมาก มีการติวเข้มตลอดทั้งวัน ส่วนตัวดิฉันก็เริ่มมีการสอนที่มากขึ้นเช่นกัน โดยปกติจะสอนแค่ 10 คาบต่อสัปดาห์ แต่ในสัปดาห์นี้เหนื่อยมาก เพราะครูติดอบรม และติดการเตรียมงานในด้านต่างๆ ด้วย และต้องช่วยงานในด้านอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาให้ เช่นติวนักเรียน คุมวงโยทวาทิศในทุกวันตั้งแต่เวลา16.00-18.30น ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่หนักอึ้งมากสำหรับดิฉัน เพราะต้องเตรียมในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ และเตรียมนักเรียน และที่สำคัญ คือ ไม่เคยได้ศึกษา หรือรู้จักเครื่องดนตรีเท่าไหร่นัก ทำให้ต้องทำการบ้านเยอะหน่อย และทุกเย็นของวันศุกร์มีเวรรับ-ส่งนักเรียน และมีการทำความรู้จักกับครูที่โรงเรียนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงน้องๆ ที่มาสังเกตการสอนทั้งจากราชภัฏภูเก็ต และสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ทุกคนสามารถปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดี

          

เขียน 26 May 2013 @ 22:42 () แก้ไข 12 Jun 2013 @ 13:36, ()


ความเห็น (0)