อนุทิน 124314 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

กรุณาพาจิตคิดสงสาร   

เห็นเขาทุกข์ทรมานมักช่วยเหลือ

แม้ไม่มีสิ่งใดให้จุนเจือ  

กำลังใจช่วยเกื้อก็ยังดี

การเห็นอกเห็นใจในคนอื่น   

คอยหยิบยื่นจริงใจไม่ละหนี

แสดงออกถึงน้ำจิตมิตรไมตรี  

ทำดั่งนี้ดีได้ใจเบิกบาน


  เขียน:  

ความเห็น (0)