อนุทิน 124310 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2556  โรงดาราสมุทรภูเก็ต

            สัปดาห์ที่ 2 ทางฝ่ายวิชาการได้มีการนัดหมายเพื่อพูดคุยกันในเรื่องตารางสอนและที่พักของนักศึกษาฝึกสอน  ฝ่ายวิชาการแบ่งให้นักศึกษาช่วยงานระหว่างรอตารางสอนจากฝ่ายวิชาการอย่างเป็นทางการโดยได้รับหมอบหมายให้นักศึกษาช่วยจัดห้องสมุดโดยมีครูกุ๊กไก่เป็นผู้ดูแลห้องสมุด อุปสรรคที่พวกเราเจอ คือ การจับจีบผ้า แต่แล้วก็เสร็จสมบูรณ์เพราะครูกุ๊กไก่หาหนังสือการจับจีบผ้ามาให้นักศึกษาดู

            ทางโรงเรียนมีพิธีการเปิดภาคเรียน  พิธีการเปิดภาคเรียนมีการจัดขึ้นทุกปีเพื่อขอพรจากพระแม่มาลี เช่น การเรียน สุขภาพร่างกาย ประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆด้าน 

            เนื่องจากยังไม่ได้มีการสอนอย่างเป็นทางการครูพี่เลี้ยงให้เข้าสอนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 แทน 1 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ สัปดาห์ที่จะถึงนี้คงเป็นครูฝึกสอนอย่างเต็มตัว

เขียน 26 May 2013 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)