อนุทิน 124306 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 2 ของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง ซึ่งดิฉันเริ่มปรับตัวให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู และในอาทิตย์ที่สองนี้ได้รับมอบหมายภาระงานหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าเวรรับนักเรียนตอนเช้า ขายคู่ปอง การคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ การคุมนักเรียนเข้าแถวในตอนเช้า หน้าที่ผู้ช่วยครูประจำชั้น และที่สำคัญคืองานในหน้าที่การสอน ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ช่วยสอนให้เราเป็นครูที่ดีมีประสบการณ์ ส่วนหน้าที่ในการสอนนั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังคงมีอุปสรรคบ้างในการจัดการเรียนการสอนและครูพี่เลี้ยงก็คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำเทคนิคและวิธีการต่างๆในการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็ผ่านไปด้วยดี

เขียน 26 May 2013 @ 18:52 () แก้ไข 26 May 2013 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)