อนุทิน 124302 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

การเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์ที่2 ทางฝ่ายวิชาการมีการนัดหมายพูดคุยกันเรื่องตารางสอนและการจัดการในเรื่องของที่พักของนักเรียนฝึกสอนทุกคน ในครั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการได้มอบหมายงานในการจัดห้องสมุดให้นักศึกษาฝึกสอนช่วยจัดการป้ายนิเทศในระหว่างรอตารางสอนจากฝ่ายวิชาการ ในสัปดาห์นี้มีการจัดพิธีเปิดภาคเรียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นทุกปีเมื่อมีการเปิดภาคเรียนใหม่ทุกครั้ง  พิธีนี้เปรียบเสมือนการขอพรจากพระเจ้าในเรื่องต่างๆ เช่น การเรียน  สุขภาพร่างกาย การทำงาน ให้มีความประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง หลังจากเสร็จพิธีก็ได้ไปจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และการจัดป้ายอาเซียน สิ่งที่ได้จากการจัดป้ายนิเทศครั้งนี้คือ การที่ได้เรียนรู้การจับจีบผ้า เพราะไม่มีใครจับจีบผ้าเป็นคุณครูกุ๊กไก่เป็นครูประจำห้องสมุดได้เอาหนังสือเกี่ยวกับการจับจีบมาให้เราศึกษากันในที่สุดป้ายนิเทศก็เสร็จไปได้ด้วยดี ในอาทิตย์นี้ยังไม่ได้มีการสอนอย่างเป็นทางการ แต่ได้มีการไปช่วยครูพี่เลี้ยงสอนเนื่องจากทางฝ่ายวิชาการยังจัดการเรื่องตารางสอนไม่เรียบร้อย เมื่อได้รับตารางสอนก็ได้มีการเตรียมตัวในอาทิตย์หน้าในการเป็นครูฝึกสอนอย่างเต็มตัว


เขียน 26 May 2013 @ 18:04 ()


ความเห็น (0)