อนุทิน 124300 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

อนุทินสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 20-23 พ.ค.56

ดิฉันนางสาวจุรีรัตน์ คงมีชัย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านทุ่งคา บุญยขจรประชาอาสา

                สำหรับสัปดาห์ที่2 ได้สอนมากยิ่งขึ้น ทั้งระดับชั้น ป.1 ป.2 และ ป.3 ซึ่งการสอนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามระดับชั้น  โดยเฉพาะนักเรียนระดับ ป.1 หากมีการใช้แรงจูงใจในการสอนมาก นักเรียนจะตั้งใจเรียน เราต้องคอยพูดในเชิงบวกกับนักเรียนเหล่านั้น เพราะเขายังค่อนข้างบอบบาง ไม่ควรพูดในเชิงปฏิเสธ หรือห้าม แต่ก็ต้องบอกเขาในทางที่ถูกอย่างอ่อนโยน 

              ปัญหาสำคัญที่พบในการสอนคือ ปัญหาเรื่องเสียง ดิฉันจะเป็นคนที่ค่อนข้างเสียงเบา พูดไม่ค่อยดัง ยังควบคุมนักเรียนไม่ค่อยได้  ยังใช้เสียงต่ำสูง ได้ไม่ดี เพราะเมื่อตะโกนมากๆจะเจ็บคอ โดยเฉพาะกับนักเรียนชั้น ป.3 ที่ค่อนข้างจะดื้อ พูดกันเสียงดังมาก ดิฉันก็ต้องปรับปรุงในเรื่องนี้ต่อไป นอกจากนี้สัปดาห์ที่ 2 ก้อยังเป็นสัปดาห์ของการเลือกชุมนุมของนักเรียน ซึ่งดิฉันได้อยู่ชุมนุม "รอบรู้อาเซียน" ร่วมกับครูพี่เลี้ยง 

               และเนื่องจากวันศุกร์ที่ 24 เป็นวันวิสาขบูชา ทางโรงเรียนได้มีการพานักเรียนชั้น ม1 ม.2 และ ม.3 ไปเวียนเทียนที่สำนักสงฆ์สามัคคีสามกอง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในพุทธศาสนา


พานักเรียนชั้น ม.ต้น ไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สำนักสงฆ์สามัคคีสามกอง

เขียน 26 May 2013 @ 17:42 ()


ความเห็น (0)