อนุทิน 124299 - ศิริมา ยี่สิ้น

สัปดาห์ที่สอง ของการเป็นนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียน ดิฉันได้สอนนักเรียนชั้น ป.4

ทั้ง 4 ห้อง เรียบร้อยแล้ว ในวันแรกๆนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจ ไม่ตั้งใจฟัง

ที่ดิฉันสอนและนักเรียนมักจะคุยกันในห้องเรียนเสียงดัง และดิฉันเตือนนักเรียน

ไม่ให้เสียงดัง นักเรียนเงียบไปสักพัก แล้วก็ดังเหมือนเดิมอีก แต่นั้นเป็นวันแรกๆๆ

ของการสอน และในวันต่อมานักเรียนเริ่มไม่ค่อยคุยกัน และตั้งใจเรียนมากขึ้น

และในการสอนสัปดาห์ที่สองของการสอน เมื่อดิฉันเขียนบนกระดานนักเรียน

อ่านไม่ออก (โดยเฉพาะ อ. ) เพราะดิฉันเขียนหนังสือไม่ค่อยมีหัว

จึงทำให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออก แต่พอในคาบต่อไปดิฉันปรับปรุงลายมือ

เขียนหนังสือให้มีหัวมากขึ้น นักเรียนก็เริ่มอ่านออกบ้าง และในสัปดาห์ที่สองโรงเรียน

ให้ครูส่งแผนการสอนทั้งภาคเรียน ดิฉันรีบเขียนแผนการสอนอย่างเร่งรีบทุกคืนของสัปดาห์ที่สอง

จึงทำให้สัปดาห์ที่สองผ่านไปด้วยดีของการเป็นนักศึกษาฝึกสอนเขียน 26 May 2013 @ 17:23 ()


ความเห็น (0)