อนุทิน 124296 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

                ดิฉัน น.ส. สุนิสา  ทองชุม สัปดาห์ที่ 2 ของการเป็นครูการปรับตัวในด้านการทำงานเริ่มลงตัวขึ้น การใช้เสียงในการสอนเริ่มดีขึ้นไม่มีอาการเจ็บคอ ซึ่งแตกต่างจากสัปดาห์ที่ 1มาก การเข้าสอนนักเรียนนักเรียนชั้น ป. 6/3 - 6/6 เริ่มที่จะเข้าใจสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละห้องมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละห้องก็ต้องแตกต่างกัน เพราะเด็กแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน นักเรียนห้อง 6/3 และ 6/4 เป็นห้องที่คุยเก่งมาก แต่ข้อดีของนักเรียนสองห้องนี้คือ การเรียนรู้ของเด็ก การตอบคำถามหรือการทำแบบฝึกหัดสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ส่วนนักเรียนห้อง 6/5และ6/6 คุยเก่ง การเข้าใจในเนื้อหาไปอย่างช้าๆ แบบฝึกหัดหรือการบ้านที่ให้ทำจะไม่ทำ ไม่จดบันทึก แต่จะมีนักเรียนส่วนน้อยที่สนใจเรียนและตั้งใจเรียน เมื่อสอนนักเรียน 6/5และ 6/6 เสร็จเกิดอาการเครียดมาก ว่าจะหาวิธีการสอนแบบไหนนักเรียนถึงจะสนใจเรียน  สัปดาห์นี้นอกจากสอนนักเรียนแล้วได้ช่วยงานครูพี่เลี้ยงในการหาข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลในการจัดทำโครงงาน เรื่องไอศกรีมแป้งข้าวหมาก ของนักเรียนป.6/1 ซึ่งมีการจัดการแข่งขันภายในเครือโรงเรียนเทศบาลจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งโครงงานระดับภาค คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง สัปดาห์ที่ 2 เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนเริ่มทำความเคารพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา ในทุกๆเช้าของการคุมนักเรียนระดับชั้นป.6 เข้าแถวหน้าเสาธง จะมีนักเรียนบางคนที่ให้ความเคารพและนักเรียนผู้หญิงบางจะเดินเข้ามากอดก่อนเดินเข้าแถวในห้องของตัวเอง 


เขียน 26 May 2013 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)