อนุทิน 124289 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

อนุทินสัปดาห์ที่ 2 ของการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 โรงเรียนบ้านทุ่งคา บุณยขจรประชาอาสา

สัปดาห์ที่ 2 ของการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มมีการเข้าที่เข้าทาง รวมทั้งตัวของดิฉันเอง ที่เริ่มปรับตัวให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ความเป็นครูในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การเตรียมตัวในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  และการรู้จักบริหารเวลา เป็นต้น 

จากการอยู่ในรั้วของโรงเรียน นี้ก็ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้ว ดิฉันได้ทำงานในหน้าที่ครูในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ การคุมนักเรียนเข้าแถวในตอนเช้า การเข้าเวรต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า การดูแลนักเรียน การทำงานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดของโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดก็คืองานในหน้าที่การสอน ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ นั้น ล้วนช่วยสอนให้เราเป็นครูที่ดีในอนาคตได้ และที่ดิฉันภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการสอนก็คือ การได้สอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ซึ่งเด็ก ๆ ชอบวิชาวิทยาศาสตร์มาก ชอบทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากให้คุณครูเอาการทดลองมาให้ดู ซึ่งดิฉันคิดว่าจะหาการทดลองที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และจะปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รักและชอบวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุดค่ะ และสำหรับการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 5 ยังคงมีอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนชอบคุยกันเสียงดัง ในบางครั้งดิฉันไม่สามารถคุมชั้นเรียนได้ แต่ดิฉันก็พยายามหาวิธีการที่จะคุมชั้นเรียนในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในห้องเรียน อาทิเช่น การให้นักเรียนตบมือ 1 - 2 - 3 และการร้องเพลง เป็นต้น สามารถช่วยได้มากขึ้นค่ะ 

เขียน 26 May 2013 @ 13:18 () แก้ไข 26 May 2013 @ 13:22, ()


ความเห็น (0)