อนุทิน 124286 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม

                 สัปดาห์ที่ 2 ของการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติตามตารางสอน และได้ช่วยคุณครูพี่เลี้ยงในการควบคุมชั้นเรียนทั้งสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูอีก 2-3 คน ต้องไปแข่งขันฟุตบอล เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ และวันพุธนั้นได้เกิดเรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ชกต่อยกัน ซึ่งเป็นห้องที่ดิฉันควบคุมอยู่ เรื่องเกี่ยวกับแยกของเล่น แต่ได้มีคุณครูมาคลี่คลายปัญหาไว้ให้ ทำให้เรื่องดังกล่าวผ่านไปด้วยดี และวันที่ 23 ได้มีการช่วยคุณครูจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบอร์ดที่นักเรียนเอาไปแข่งขันงานวิชาการ ที่เป็นเครือข่ายของเทศบาล จัดบอร์ดหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้ว จนถึงเวลาสามทุ่ม และวันที่ 24 ซึ่งเป็นวิสาขบูชา ตรงกับวันหยุด แต่โรงเรียนมีการจัดงานวิชาการ ซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวิชาภาษาไทย เลยต้องเข้าร่วมงานดังกล่าว และงานที่ดิฉันทำในวันนั้นคือ เป็นฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ งานในวันนั้นเสร็จประมาณครึ่งวัน

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็ผ่านไปด้วยดี โดยที่มีคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูท่านอื่นคอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่าง โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โดยมีคุณครูพี่เลี้ยง ชื่อ อ.กันชิต ชิดชื่น และอาจารย์นิเทศก์ คือ อ.สุรชัย ผาสุก 

เขียน 26 May 2013 @ 12:12 ()


ความเห็น (0)