อนุทิน 124284 - ยูวารีเย๊าะ รือแม

อนุทินสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

       ดิฉันสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คือ ป. 5/1 ป.5/2 และ ป.5/3 แต่ละห้องจะเจอกัน 3 คาบต่อสัปดาห์ มีเวรประจำวันคือ ควบคุมการละหมาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

       สัปดาห์ที่ 2 จะเริ่มการทดลองสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในคาบแรกครูพี่เลี้ยงจะปรามนักเรียนก่อนแล้วที่ดิฉันจึงจะเข้าไปสอน แล้วหลังจากนั้น ครูพี่เลี้ยงก็เชิญให้ดิฉันแนะนำตัวและดำเนินการสอนต่อไปเลย ครูพี่เลี้ยงจะค่อยดูอยู่ห่างๆ คอยชี้แนะ และให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา

       เนื่องจากว่าสัปดาห์แรกได้มีการทดลองเรื่อง สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ แล้ว ในคาบนี้ซึ่งเป็นคาบเดียว ดิฉันได้พูดหรือสรุปผลจากการทดลองและประโยชน์จากสมบัติด้านความแข็งน์ของวัสดุ และได้ขึ้นเรื่อง สมบัติความเหนียวของวัสดุ และชี้แจงแก่นักเรียนให้นำอุปกรณ์การทดลองเพื่อทำการทดลองเรื่องสมบัติของความเหนียวในคาบหน้า

       เมื่อเข้าสอนครั้งที่ 2 เป็นคาบที่ติดกันสองคาบ จึงทำให้มีเวลาในการทดลองมากขึ้น ก็ได้ทดลองเรื่อง ความเหนียวของวัสดุ ดิฉันก็จัดการเรียนการสอนไป เมื่อสอนเสร็จแล้วปรากฏว่ายังมีเวลาเหลืออีก ครูพี่เลี้ยงจึงเข้ามาแนะนำกับดิฉันว่าให้นักเรียนตั้งคำถามพร้อมคำตอบเรื่องที่เรียนมาแล้ว 1 ข้อ แล้วดิฉันก็ตรวจผลการทดลองและแบบทดสอบหลังทำกิจกรรมของนักเรียนไปพลางๆ เป็นการคุมชั้นเรียนอีกวิธีหนึ่งค่ะ

      ในระหว่างนี้ดิฉันก็ได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ด้วย อยากจะบอกว่าเหนื่อยและเจ็บคอมากเนื่องจากว่าต้องใช้เสียงแข็งกับนักเรียน ยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นห้องท้ายๆด้วยแล้วยิ่งต้องใช้เสียงมากเป็นพิเศษ เช่นเดียวกันกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องแรกๆไม่ต้องใช้เสียงมากนัก แต่พอเป็นห้องท้ายๆจ จะต้องใช้เสียงเพิ่มมากขึ้น

     ดิฉันเข้าใจแล้วว่า ทำไมเมื่อเรายังเป็นนักเรียน ครูถึงได้รัก และพูดถึงห้องทับ1 อยู่บ่อยๆ(^_^)

เขียน 26 May 2013 @ 11:48 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

^^